ایمان او استقامت

18/06/2012 10:58

عن ابی عمرو سفیان بن عبدالله رضی الله عنه قال: قلت: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسال عنه احد غیرک قال: قل آمن بالله ثم استقم ( رواه مسلم) ژباړه: له ابی عمرو سفیان بن عبدالله  رضی الله عنه څخه روایت دی هغه ویلی دی چی ما وویل ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ماته په اسلام کی داسی وینا وښایه چی د هغی په اړه له تا څخه پرته له بل چا څخه پوښتنه ونکړم هغه صلی الله علیه وسلم راته دا وفرمایل دا ووایه چی ما پر الله تعالی ایمان راوړی دی او بیا په دی خبره کلک ودریږه.

—————

Back