خلګ په استراحت کول

08/12/2012 07:31

نبي کریم صلی الله  علیه وسلم فرمايي: ما یو نفر ولیدی چي په جنت کي ګرځیدی ځکه چي ده یو داسي درخته د لاري څخه ایسته کړې وه چي خلګو ته يې تکلیف ورکاوه. رواه مسلم

—————

Back