د عرفات د ورځی روژه

24/10/2012 09:18

د حضرت ابی قتادة رضی الله عنه څخه روایت دی چی د نبی صلی الله علیه و سلم څخه د عرفات د ورځی د روژی په اړه پوښتنه وشول نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د تیر کال او راتلونکی کال ګناهونه به بخښل کیږی (صحیح مسلم

—————

Back