په فرانسه کښي د ۱۳ کلیساوو د خرڅولو خبر ورکړل شوی دی

18/06/2012 10:57

د فرانسی سايټ په نوم د “پاتریس پیس” د ۱۳ کليساوو د فروش خبر ورکوي .

د کليسا څخه د خلکو د نه استقبال او هغه د خلکو د نه ورتګ ، او د کليسا د واکدارانو د سوء استفاده او د کليسا د واکدارانو آبرو رزې اصلی عامل بلل کيږي .

ددې کليساوو څخه ۴ کلساوی څه موده وړاندې په فروش ورسيدې چې د لرګيو خرڅولو په مارکيټ ، هوټل او د رقص او مشروباتو په ځايونو بدل شول .

د يادولو وړ ده چې په فرانسه کې ډيرې کليساوي په جوماتونو د بدلون په حال کې دی کوم چې مسلمانان يې اخلي او پر ځای يې جوماتونه جوړوي .

منبع : جهان اخبار اسلام

—————

Back